Lindy Hop Clubs

KursTerminBeginnInfoBuchen
Lindy Hop Club Mittwoch Level 1Mittwoch
19:30 Uhr
Einlass 19:15 Uhr
Mittwoch 08. JuliJETZT BUCHEN
Lindy Hop Club Mittwoch Level 1Mittwoch
20:30 Uhr
Einlass 20:15 Uhr
Mittwoch 08. Juli JETZT BUCHEN
Lindy Hop Club Sonntag Level 3Sonntag
17:30 Uhr
Einlass 17:15 Uhr
Sonntag 12. JuliJETZT BUCHENKursTerminBeginnInfoBuchen
Lindy Hop Club Mittwoch Level 1Mittwoch
19:30 Uhr
Einlass 19:15 Uhr
Mittwoch 15. Juli
JETZT BUCHEN
Lindy Hop Club Mittwoch Level 1Mittwoch
20:30 Uhr
Einlass 20:15 Uhr
Mittwoch 15. Juli
JETZT BUCHEN
Lindy Hop Club Sonntag Level 3Sonntag
17:30 Uhr
Einlass 17:15 Uhr
Sonntag 19. JuliJETZT BUCHEN